Blomsma Groep - het bedrijf

Onze missie

Het is onze missie om op maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Daarbij moet voortdurend innoveren van producten en diensten resulteren in een win-win situatie met de klant. Hierdoor wordt de continuïteit van Blomsma Groep gewaarborgd en kunnen wij onze opdrachtgevers meer geven aan kwaliteit en oplossingsgericht meedenken dan waarop zij hadden gerekend.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Blomsma hecht grote waarde aan MVO. Het MVO-beleid is een speerpunt binnen onze missie en is gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.

People : De mens staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeert Blomsma in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en hun omgeving. Meer dan 10% van het werknemersbestand behoort tot het zogenaamde ‘kansarme’ bevolkingsdeel. Daarnaast participeren wij actief in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Planet : Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeert Blomsma Groep op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal. Zorgvuldig beheer van afvalstromen, gebruik van verantwoorde en duurzame materialen, maar ook energiebeheer zijn speerpunten van dit beleid. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving.

Profit : Blomsma Groep vertaalt de term profit ook wel in ‘prosperity’ (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering en continuïteit wat moet resulteren in maatschappelijke winst. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving.