Blomsma Groep - het bedrijf

3M Select Platinum Graphic Provider

De Blomsma Groep behoort met de status "Platinum" in het nieuwe 3M Select Graphic Provider-programma tot het hoogste niveau in het selecte gezelschap van slechts 3 signbedrijven in Nederland. Vanaf 2014 heeft 3M wereldwijd de aanduiding van haar partners in het segment van signbedrijven gelijkgetrokken en het 3M Select Graphic Provider-programma geïntroduceerd. Voorheen werd aan de topbedrijven in deze branche die aan de strikte toetredingsvoorwaarden voldeden het keurmerk 3M Scotchprint Graphics Authorized Manufacturer (SPAGM) toegekend. De eisen waaraan moet worden voldaan zijn nog strenger dan voorheen en worden intensiever gecontroleerd vanuit 3M. Ook zijn de bijbehorende montagetrainingen voor de verschillende producten naar een hoger plan getrokken. Om deze status naar de klant en onze producten te vertalen is Blomsma Groep in het bezit van alle mogelijke en benodigde certificaten en zal zich als eerste inschrijven op toekomstig te ontwikkelen trainingsmodules.

3M Matched Component System

Sinds 2001 had Blomsma al de status van 3M Scotchprint Graphics Authorized Manufacturer (SPAGM). Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de productie, levering en verwerkingswijze volgens een vaste, door 3M voorgeschreven keten gerealiseerd wordt. Deze keten wordt het 3M Matched Component System genoemd (MCS). Met deze werkwijze bereiken we producten van de hoogst haalbare kwaliteit en worden de meest uitgebreide garanties op geleverde toepassingen afgegeven.

3M Endorsed Graphic Installer

De opleiding voor 3M Endorsed Vehicle Graphics Installer is ëën van de nieuwe trainingen die gekoppeld zijn aan de status van de 3M Select Platinum Graphic Provider. Een meerdaagse training met serieuze praktijkproeven waarbij de kandidaten worden beoordeeld op tijd, kwaliteit, werkwijze en gebruik van gereedschap. Blomsma is het eerste signbedrijf in Nederland waarvan applicateurs de hoogst haalbare score op hun certificaat hebben behaald. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de beste kwaliteit in de branche te bereiken als het gaat om toepassingen waarbij 3M materialen worden ingezet zoals fleetmarking, carwrapping, buildingwraps, veiligheidssignaleringen en procesidentificaties.