MVO Beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO beleid

Blomsma PrintMedia hecht grote waarde aan MVO. Het MVO beleid is een speerpunt binnen onze missie en is gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.

People: de mens centraal

De mens staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en hun omgeving. Groeikansen bieden wij volgens het ‘leven lang leren’-model. Ook aan kansarme arbeidskrachten zoals Wajongers bieden wij de mogelijkheid bij ons te werken en zich te ontplooien. Voor VMBO-, MBO- en HBO-studenten creëren wij stageplekken en via het Werkgevers Service Punt WGSP plaatsen wij stagiaires/ medewerkers. Wij participeren in het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven SOB en sponsoren instellingen die opkomen voor kansarme wereldbewoners.

Planet: milieuvriendelijke productie

Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeren wij op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving. Op onze kantoor- en productieafdelingen wordt geprint op FSC-papier en PVC-vrije materialen en worden afvalstromen voor inkt, toner en papier gescheiden. Onze machines gebruiken een voor het milieu minder schadelijke UV technologie en onze productieruimtes zijn geconditioneerd tegen onnodig energieverlies. Onnodig transport wordt voorkomen door gebruikmaking van een Track & Trace systeem en ons wagenpark bevat hybride bedrijfsauto´s. Ook op gebied van windenergie zijn wij innovatief.

Profit: productinnovaties en nieuwe technologieën

Blomsma PrintMedia vertaalt de term profit ook wel in ‘prosperity’ (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering wat moet resulteren in maatschappelijke winst. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving. Bijvoorbeeld door te investeren in goede arbeidsvoorwaarden, scholing en ergonomisch inventaris. En door te investeren in relaties met klanten en leveranciers, in duurzame (product)innovaties en nieuwe (besparende) technologieën, duurzame infrastructuur en automatiseringssystemen zoals het web-2-print ordersysteem.

Gedragscode en Code of Conduct

Op zakelijk, maatschappelijk en sociaal terrein hecht Blomsma PrintMedia grote waarde aan ethisch handelen. Onze gedragscode is leidend voor onze medewerkers. Aanvullend geldt de Code of Conduct van onze opdrachtgevers. Kenmerkende elementen van onze gedragscode zijn: ethisch handelen; een klokkenluidersregeling; werken conform omschreven kernwaarden; niet ontvankelijk zijn voor corruptie en omkoping; voorkoming van kinderarbeid; respect hebben voor mens en cultuur. Onze gedragscode bepaalt ook dat het onze medewerkers verboden is om geschenken of geld aan te nemen voor niet zakelijke doeleinden. Tevens is het iedereen die namens Blomsma werkt streng verboden om gelden en/of goederen te gebruiken met een niet zakelijke bestemming met als doel een opdracht te verwerven.