Referenties Blomsma PrintMedia

Onze klanten

Bedrijven, overheden en instellingen

Wij stellen in onze organisatie onze opdrachtgevers centraal, voor zowel maatwerk- of standaardproductie. Grote, middelgrote en kleine opdrachtgevers helpen wij met veel betrokkenheid. Onze opdrachtgevers zijn van verschillend kaliber en zijn werkzaam in de retail, vast- en onroerend goed, telecom, horeca, automotive, onderwijs etc. Iedere opdrachtgever is uniek. Daarop hebben wij onze organisatie afgestemd. Dit betreft zowel onze repro- en printmedewerkers aan de balie, onze medewerkers die speciale maatwerk producten en diensten bedenken en creëren, als onze kantoor- en buitendienstcollega’s. Betrouwbaarheid, betrokkenheid en service vinden wij de basis van een goede relatie.

Van repro- naar media-oplossingen

De sector voor reprografisch- en printwerk ontwikkelt zich razendsnel. Nieuwe technologieën, materialen en veranderende klantbehoeften houden onze organisatie scherp. Daarom stemmen wij onze producten en diensten continu af op de wensen van onze opdrachtgevers. Wij maakten de omslag van traditioneel repro- en printbedrijf naar dienstverlener en productiebedrijf voor visuele communicatie.

Crossmedia, klantportals, POD en publishing

Vanuit onze corebusiness ontwikkelen en benutten wij oplossingen. Wij zijn actief en innovatief in crossmedia, klantportals, printing on demand en publishing. Maar ook op terreinen als digitaliseren, outsourcen, presentatiematerialen en fulfillment.

De klant centraal

Ons uitgangspunt is ‘de wensen van de klant centraal stellen’. Waar mogelijk leveren wij standaard basisproducten en volgen wij standaardprocedures. Waar zinvol en gewenst trekken wij volledig met onze opdrachtgevers op en leveren wij specifieke maatwerkdiensten. Zelfs nemen wij de opdrachtgever werkzaamheden uit handen die schijnbaar niets met printwerk of visuele communicatie te maken hebben.

Participeren en betrokken zijn

Graag ondernemen wij samen met onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn actief in alle sectoren en branches. Bijvoorbeeld de makelaardij, projectontwikkeling, horeca, telecom, automotive, retail, mode. Eigenlijk is er geen segment dat in onze portfolio ontbreekt. Voor diverse opdrachtgevers zijn onze medewerkers een verlengstuk van hun organisatie. Zo is Blomsma Media actief met outsourcing van repro- en printafdelingen. Onze afdeling In- & Outdoor Specials lijkt zelfs onlosmakelijk met de opdrachtgevende organisatie verbonden. Neem om te ervaren wat wij bedoelen contact met ons op.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Veel van onze opdrachtgevers hechten grote waarde aan de betekenis van Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. Het is mede bepalend voor de keuze van hun leveranciers en samenwerkingspartners. Ook Blomsma Media hecht grote waarde aan MVO. Het MVO-beleid is een speerpunt en gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.