printmedia communicatie

De impact van PrintMedia in een digitaal tijdperk

Toekomstperspectief

De invloed van online communicatie is de laatste jaren ongekend snel toegenomen. Terwijl online marketingbureaus en specialisten als paddenstoelen uit de grond schieten kampen uitgevers van (vak)bladen, tijdschriften en kranten met krimpende oplagen. Is daarmee de “dood” van printmedia een feit? Heeft print nog wel toekomstperspectief? Richard van Hoorn, grafisch deskundige en communicatieconsultant, deed in opdracht van Stichting Grafivisie onderzoek naar de rol van printmedia in een digitaal tijdperk en kwam tot verrassende conclusies.

Effectieve communicatie

Uit zijn onderzoek blijk dat de keuze voor online media ten opzichte van printmedia veelal ten grondslag ligt aan kostenoverwegingen en de korte doorlooptijd. Ook het onvoldoende meetbaar en inzichtelijk maken van de resultaten van print spelen een grote rol. Waar veel marketeers en communicatiespecialisten echter aan voorbijgaan is de kracht van crossmediale communicatie. Daar waar printmedia actief wordt ingezet in combinatie met online communicatie blijken de resultaten een stuk positiever uit te vallen dan wanneer alleen online communicatiemiddelen worden ingezet.

Printmedia leeft!

Met de inzet van digitaal drukwerk kan printmedia zeer gericht, gepersonaliseerd en interactief worden ingezet. Op deze manier kunnen bedrijven 1 op 1 met hun klanten communiceren in plaats van massacommunicatie. In zijn onderzoek toont Richard van Hoorn met meerdere praktijkstudies aan dat wanneer actieve printmedia (gerichte marketingcampagnes) in combinatie met online marketing effectief wordt ingezet de resultaten niet alleen meetbaar maar ook rendabel zijn. Printmedia is dus niet dood, maar op de juiste manier ingezet juist meer levend dan ooit!

Lees hier het gehele onderzoek van Richard van Hoorn over PrintMedia in een digitaal tijdperk.