MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Blomsma hecht grote waarde aan MVO. Het MVO-beleid is een speerpunt binnen onze missie en is gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.

People: de mens centraal

De mens staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en hun omgeving. Groeikansen bieden wij volgens het ‘leven lang leren’-model. Ook aan kansarme arbeidskrachten zoals Wajongers bieden wij de mogelijkheid bij ons te werken en zich te ontplooien. Voor VMBO-, MBO- en HBO-studenten creëren wij stageplekken en via het Werkgevers Service Punt WGSP plaatsen wij stagiaires/ medewerkers. Wij participeren in het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven SOB en sponsoren instellingen die opkomen voor kansarme wereldbewoners.

Planet: milieuvriendelijke productie

Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeren wij op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving. Op onze kantoor- en productieafdelingen wordt geprint op FSC-papier en PVC-vrije materialen en worden afvalstromen voor inkt, toner, papier, plaatmateriaal, metalen en verlichtingsbronnen gescheiden. Onze machines gebruiken een voor het milieu minder schadelijke UV- en Latex technologie en onze productieruimtes zijn geconditioneerd tegen onnodig energieverlies. Traditionele verlichting is vervangen door LED. Onnodig transport wordt voorkomen door gebruikmaking van een Track & Trace systeem en ons wagenpark bevat hybride bedrijfsauto´s.

Profit: productinnovaties en nieuwe technologieën

Blomsma vertaalt de term profit ook wel in ‘prosperity’ (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering wat moet resulteren in maatschappelijke winst. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving.