Trailerbestickering Sanquin

Opdrachtgever: Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Voor de Stichting Sanquin Bloedvoorziening (beter bekend als ‘De Bloedbank’) mocht Blomsma Print & Sign verschillende Mobiele Afname Locaties (MAL) bestickeren met opvallende huisstijl uitingen. Deze speciaal voor onderzoek geprepareerde opleggers zijn dagelijks in diverse Nederlandse steden te bezoeken voor bloedafname en – onderzoek.

Blomsma Print & Sign is de vaste partner van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening om het wagenpark te voorzien van alle huisstijl uitingen. Vanaf 2008 is een grootscheepse restyling van het complete wagenpark van Sanquin door Blomsma Print & Sign uitgevoerd