Wet- en regelgeving

Veiligheids- en gezondheidssignalering
Werkgevers zijn verplicht, door voorkoming en beperking van gevaren, voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te zorgen. Dit impliceert ook dat er doeltreffende veiligheids-en gezondheidssignalering aanwezig is.


De wet- en regelgeving voor maritieme toepassingen wijkt af van die voor landinstallaties. Immers, op zee zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, fabrieken, werkplaatsen en publieke ruimten. Daarnaast kan de wet- en regelgeving per land verschillen.

In verband met het gebruik van fotoluminescente signalering, de projectie hiervan en de gebruikte formaten:

 

NEN-EN 1838/1999: toegepaste verlichtingstechniek noodverlichting:

 

Er verschijnen technieken op de markt die, wanneer ze worden toegepast in vluchtroutes als aanvulling op de conventionele noodverlichting, hiervan de effectiviteit kunnen verhogen Veel angst en verwarring kan worden verminderd door strategisch geplaatste signaleringen die de uitweg uit een locatie aangeven. Het is erg belangrijk dat uitgangen duidelijk zijn gemarkeerd en altijd zichtbaar zijn wanneer de locatie in gebruik is

.


In verband met het gebruik van borden, vluchtwegsymbolen en de combinatie met noodverlichting:


ISO 7010 : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs 

 

This International Standard prescribes safety signs for the purpose of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation.

 

The shape and colour of each safety sign are according to ISO 3864-1 and the design of the graphical symbols are according to ISO 3864-3

 


In verband met het gebruik van gecombineerde borden:


NEN3011 : veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en openbare ruimte

 In combinatie met deze veiligheidsborden mogen aanvullende tekstborden worden gebruikt om het begrip te vergroten. In deze norm zijn originele veiligheidstekens opgenomen waarvan de schaal kan worden aangepast voor reproductie- en toepassingsdoeleinden

.


In verband met het gebruik van borden, fotoluminescente materialen en de projectie van de borden:

 

ARBO regeling hoofdstuk 8 veiligheids- en gezondheidssignalering:

 

Artikel 8.6 Noodinstallatie

 Signaleringen die een energiebron behoeven, zijn voorzien van een noodinstallatie voor het geval dat deze energiebron uitvalt (toelichting: fotoluminescent materiaal wordt via aanlichting opgeladen, bij lichtuitval functioneert het materiaal zelf als noodinstallatie)


Artikel 8.9 Eisen voor veiligheidsborden

De borden bezitten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.


Artikel 8.10 Soorten borden Reddingsborden

 Kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm, wit pictogram op groene achtergrond, waarbij de groene kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm en een wit pictogram op een rode achtergrond, waarbij de rode kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat

.


Artikel 8.11 Plaatsing van borden

De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtveld geïnstalleerd.