Privacy Statement

Alle prijsopgaven en leveringen geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden welke gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.